две поколения професионалисти

работят за вас

за нас

архитектурно студио богданови

Архитектурно студио БОГДАНОВИ е собственост на семейство от потомствени архитекти. Синергията от опита на различни поколения под един покрив ни позволи да изградим успешна визия за въздействаща и устойчива архитектура,  вътрешен дизайн, инженеринг и градоустройство. Имаме повече от …. реализирани проекти в България през годините.

процесът

Водещ принцип за нас е сътрудничеството. Вярваме, че добрите идеи в дизайна се раждат чрез непрестанна комуникация между изпълнителите и възложителите.

Без шаблони

Шаблонното проектиране не е за нас, защото всеки проект следва да отговаря на конкретни изисквания и условия за отличен дизайн, иновативност и устойчивост.

експертиза

покриваме следните услуги

Архитектурен дизайн

Интериорен дизайн

Градоустройство – дизайн и проектиране

Реконструкция и преустройство на съществуващи сгради/ обекти

Устойчив дизайн

жилищни

oфис

търговски

промишлени

спортни

други

ЕКИП

ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ

Екипът в момента се състои от трима правоспособни архитекти и двама стажанта. Винаги имаме възможността да разширим екипа, ако параметрите на проекта го налагат.

Арх. Михаил Богданов

Архитект Михаил Богданов е партньор-съосновател на Студио БОГДАНОВИ. Неговите 44 години трудов стаж, му спечелват репутация в проектирането на редица многофамилни жилищни сгради, обществени сгради и проекти в градоустройството и териториалното селищно устройство. Притежава и значителен административен експертен опит, които произтича от заемането на длъжности като бивш главен архитект на Район „Централен„ в гр. Пловдив и настоящ главен архитект на община Кричим. Преди 1981г. работи активно върху значими многофамилни жилищни и обществени сгради Алжир.

Арх. Ганка Богданова

Архитект Ганка Богданова е партньор-съосновател на Студио БОГДАНОВИ. Повече от 40 години вече, тя допринася съществено и ръководи индустриалните и обществени проекти на студиото, както и множество еднофамилни жилищни сгради. Има задълбочени познания като консултант в прилагането на пожарни правилници за големи индустриални обекти и обществени сгради. Преди 1981г. активно работи върху реализацията на обществени, религиозни и многофамилни жилищни сгради в района на Бойра (Алжир).

Арх. Антоан Богданов

Архитект Антоан Богданов е партньор в Студио БОГДАНОВИ. Второ поколение архитект, той се присъединява към практиката преди 16 години. Междувременно завършва магистратура по градоустройство към Университета по приложни науки и изкуства в гр. Дортмунд. Неговият основен принос към екипа е в сферите на индустриалната, обществена и многофамилна жилищна архитектура, както и градоустройството.

награди

признание за нас

Първа награда за участие в колективна разработка на общ устройствен план на гр. Хасково.

Първа награда за идейна концепция за МОЛ, кино и хотел до „Братска могила“ в гр. Пловдив.

Награда за най-добър нежилищен дизайн за новата спортна зала на пловдивски университет ‘Паисий Хилендарски“.

контакти

свържете се с нас

office@studiobogdanovi.com

Ул. Войнишка слава 17

4000 Пловдив

+359 887 909 384